Skogby byaråd

SKOGBY BYARÅD RF GRUNDADES 7.2. 1993

Skogby byaråd rf  jobbar för trivseln i Harparskog, Skogby och Björknäs. Bybor samlas till olika evenemang och talkon, som ordnas och man lär sig känna varandra och ökar samhörigheten i byarna. Byarådet välkomnar besökaren med vackra blomsterarrangemang vid infarterna till byarna. Tar hand om simstränderna i byarna samt småbåtshamnen.
Vi har strävan att, ha goda relationer till markägarna samt övriga föreningar i byn och till våra samarbetspartners.


Övrig verksamhet

– Uthyrning av bil- och båtplatser vid småbåtshamnen samt försäljning av fiskebrickor

– Sommargäster erbjuds mot avgift användning av sopkärl

– En frivillig medlemsavgift uppbärs av byborna

– Nätverka med andra byaråd samt öka samarbete med lokala företag

– Anhålla om bidrag till olika ändamål

– Skogby portal

– Anställa en ungdom för sommarjobb

– By hjälp projekt

– Eventuell annan verksamhet som önskas av byborna

 

Priser

Öppna prislista

Styrelse för byarådet

Piia Hasselberg, ordförande

Tom Backman, viceordförande

Virpi Sandholm, sekreterare

Tuija Tuominiemi, kassör

Mikael Byman, medlem

Rainer Jansson, medlem

Ville Saarinen, medlem

Lars-Erik Wilkman, suppleant

MJ Enterprise sköter föreningens bokföring

 

Kontaktuppgifter

Skogbyvägen 99
10680 Skogby
040 722 4687
skogby.byarad@gmail.com

Bildgalleri