Skogby FBK

Skogby FBK grundades 1958 och är idag en avtalsbrandkår som verkar under Esbo räddningsverk.

Vi verkar i en ny modern brandstation som invigdes den 25 maj 2018.

Till våra huvuduppgifter hör rökdykning, yträddning och oljebekämpning.

Larmavdelningen har träningar på måndagar kl 18.00.

För att en medlem av larmavdelningen skall bibehålla sin kompetens måste hen delta i minst 15 övningar per kalenderår.

Skogby FBK:s ungdomsavdelning har övningar vid brandstationen en gång i veckan på tisdagar kl. 17.30 i ca 1,5 timme.

Ungdomsavdelningen erbjuder 8-år fyllda flickor och pojkar fartfylld och bildande verksamhet, samt introducerar dem i att fungera i larmsektionen.

Övningarnas teman är till exempel kunskap och behandling av utrustning.

Skogby FBK har också en aktiv damklubb, som fungerar som en stödavdelning, som inte deltar i övningarna.

Genom att gå med i Skogby FBK får du träna olika räddningsaktiviteter tillsammans med oss. Du har också möjlighet att delta i olika utbildningar och kurser.

Kom med på övningarna och engagera dig i en betydelsefull hobby.

Om du har några frågor, var god kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Fredrik Kevin / chef för stationen
0400 840985

Jari Björkqvist / vice chef för stationen
040 8432933

Mikael Byman / styrelseordförande
0400 216015

https://www.lup.fi/fi-FI

https://www.facebook.com/Skogby-FBK-890305051025489/

Bildgalleri